De Adelaar

de_adelaar_k.jpg
(c) Xan

De adelaar slaat zijn vleugel uit
om zijn duif te beschermen

het is zijn prooi
hij heeft haar lief

en zij stopt met angstig kermen
en kruipt veilig weg
ondanks ‘s adelaars aanblik

1 november 1983

is ‘t niet prachtig
liefde tussen vriend en vijand
of elkaars brood

MG

3 Responses to “De Adelaar”

  1. Xan Says:

    Mooi…:)

  2. tim Says:

    zo mooi 😥

  3. Estrella Says:

    Wat je ook schreef, wat je ook plaatste, wat er ook voor je wordt geplaatst, het is en blijft zo mooi…

Leave a Reply